Zelfevaluatie

 

Is dit de situatie?

  • We hebben behoefte aan een frisse blik die eens kritisch meekijkt.
  • Zitten we nog wel op de goede weg? Concentreren we ons nog wel op de hoofdzaak?
  • We zijn weer toe aan ons verplichte moment van zelfevaluatie.
  • Het loopt, maar het kan beter.
  • We hameren de zaken keurig af, maar we missen de begeestering. Hoe krijgen we die erin?

Belang

Modern en goed bestuur, dat is wat Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen nastreven. Een actieve, open en constructief kritische opstelling richting elkaar en de directeur/bestuurder is vitaal. Primair in de zelfevaluatie is voor ons het onderlinge gesprek. Het invullen van een zelfevaluatie instrument zien wij als secundair. Wij willen ervaren. En worden niet gehinderd door heersende patronen van kennis en ‘zo doen we het hier altijd’. Dat maakt onze blik fris, onafhankelijk en gewoon prettig kritisch.

Nathalie Vrancken

Telefoon: +31 (6) 22 9394 32
E-mail: n.vrancken@gespreksvoorzitter.nl
LinkedIn: Bekijk profiel

Web: www.externevoorzitter.nl
KvK: 320 78 137

Share This