Werkwijze

De Externe Voorzitter is persoonlijk, procesgericht en brengt bovenal de inhoud (het project, de organisatie, de taak) verder. Dit doen we door ontspanning en verbinding te creëren. De onderlinge relatie is zóó belangrijk. Zonder goede onderlinge relatie géén goed project, team of bestuur (en dit wordt gelukkig steeds vaker onderkend)! Hoe gaan we te werk:

Kennismaking & intake

 • Na ons telefonisch- of mailcontact, maken we een afspraak om de situatie en onze rol te bespreken.
 • Indien nodig, spreken we met diverse betrokkenen om een zorgvuldig beeld te krijgen van deze situatie.

Voorstel

 • We maken een voorstel met betrekking tot opdracht, die kan betrekking hebben op:
  • Het voorzitten van een bijeenkomst (overleg, vergadering, bemiddeling);
  • Het doen van een zelfevaluatie, het echte gesprek, met de Raad van Toezicht of Bestuur, het team, directie of andere besturen;Onze langdurige betrokkenheid om samenwerking en besluiten tot stand te brengen in een project of traject (als onafhankelijke projectcoach of adviseur).
 • Het voorstel bevat de situatie, het doel en resultaat van de opdracht met daarbij de voorgestelde interventies en een globale tijdlijn.
 • Dit voorstel wordt besproken en afgestemd met de opdrachtgever(s).

Uitvoering

 • De opdracht voeren we uit conform voorstel. Echter ‘storingen hebben voorrang’; wij gaan waar de mensen gaan, zonder het eindresultaat uit het oog te verliezen. De eventuele wijzigingen worden met betrokkenen afgestemd.

Uitwerking

Voor korte bijeenkomsten

 • De besluiten en acties werken we uit. Waarbij ook onze bevinding en advies voor verbeteringen of opvolging wordt toegevoegd.

Voor langdurige betrokkenheid

 • Periodiek worden onze ervaringen opgetekend en besproken met de betrokkenen.

Evaluatie

 • Samen met de opdrachtgever evalueren we (tussentijds) onze samenwerking en gedane activiteiten. Daarin vindt ook de mondelinge terugkoppeling plaats van onze bevindingen.

… en tevreden keerden ze allemaal huiswaarts…

Whitepaper

Vul hier jouw email in en ontvang het whitepaper over 1) het nieuwe voorzitten, samenwerking & besluitvorming of 2) online voorzitten.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meest recente publicaties

Share This