Het gezicht van wantrouwen

Voor diegene die weleens hebben samengewerkt met iemand die het proces of de ander wantrouwde is samenwerken geen feest. Wantrouwen is zo ‘tastbaar’. Je ziet en hoort het aan je voltrekken. Dikwijls wordt de oorzaak van diep wantrouwen gezocht bij de gewantrouwde. Het...

Ik vertrouw ZE niet!

Natuurlijk gaan in samenwerking zaken mis. ‘Gezond’ gedoe, meer of minder, treedt altijd op vanwege verschillende belangen, diverse rollen, persoonlijke ambities en doelen die in het ‘spel’ aanwezig zijn. Te vaak wordt geroepen: ‘Ik vertrouw ZE (of JULLIE)...