Ontschotten dat project!

Er staat een schot tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook staan er schotten tussen: contract, realisatie, omgeving, techniek, ontwerp, realisatie, GWW en civiel, enzovoorts. Wat is dit schot? Een schot is een GECONSTRUEERDE maar zeer DUIDELIJK GEVOELDE AFBAKENING...