Ik vertrouw ZE niet!

Natuurlijk gaan in samenwerking zaken mis. ‘Gezond’ gedoe, meer of minder, treedt altijd op vanwege verschillende belangen, diverse rollen, persoonlijke ambities en doelen die in het ‘spel’ aanwezig zijn. Te vaak wordt geroepen: ‘Ik vertrouw ZE (of JULLIE)...