Houding -no entry- en gedrag

Het zit in personen! Tegenwoordig is er veel aandacht voor ‘houding & gedrag’.  Vroeger zeiden we nog wel eens: ‘het is de CULTUUR in een organisatie die bepaalt welk gedrag iemand vertoont’. Cultuur was een ui (Hofstede) die afgepeld moest worden in symbolen,...

Be the change!

Een reiziger vroeg aan een man op een bankje in Amersfoort ‘hoe zijn de mensen hier?’. De man op het bankje vroeg ‘hoe waren de mensen uit de stad waar je vandaan komt?’. ‘Vreselijk, niet te doen!’, was zijn antwoord. De man op de bank zei daarop ‘de mensen hier zijn...