Samenwerking in bouw & infra

Het belang

Binnen de bouw & infra, op het snijvlak van publiek-private samenwerking, komen verschillende mensen en hun belangen samen. Dit kan in de vorm van burgers & overheid, opdrachtgever & opdrachtnemer of belanghebbenden (gemeentes, burgers, provincie, wegbeheerders, hulpdiensten) onderling. Hoe desastreus is het voor een project als de onderlinge samenwerking, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer of tussen de ‘omgeving’ (de belanghebbenden bij het project) onvoldoende goed of ronduit slecht is. Dit kost tijd. Besluitvorming verloopt moeizaam. Meer interventies, soms juridische, zijn dan nodig. Om dit alles te voorkomen is het goed om ons in het project te zetten. Wij zijn onafhankelijke projectcoaches die meedraaien in het project maar niet ván het project zijn.

Onafhankelijke projectcoach

Projecten duren meerdere jaren, dat betekent dat wij voor een reeks van jaren betrokken zijn bij het project. Aan het begin en tussentijds van een project worden deelnemers met elkaar in gesprek gebracht (o.a. in directievergadering, kernteamoverleg, Project Start Ups en Follow-ups) om wensen, verwachtingen en heikele thema’s met elkaar te bespreken. Dit wordt vervat in project afspraken. Het project is zo sterk als de onderlinge relaties. We werken daarom aan ontspanning. Is er ontspanning en kan er een dieper onderling vertrouwen groeien. Het komt ten goede aan de onderlinge samenwerking, de besluitvorming en het project. Dit hebben we gedaan, doen we, voor deze projecten.

Samenwerking in bouw & infra projecten

In complexe projecten is goede samenwerking de sleutel tot succes. Steeds meer kennis wordt ingezet op de versterking van die samenwerking in projecten. We weten, het project is zo sterk als de onderlinge band. Wij begeleiden werkoverleggen, directie overleggen, kernteamoverleggen, de project start ups & project follow ups. In veel projecten werken we als onafhankelijke projectcoach, werkzaam tússen de diverse rolhouders. Lees hier enkele van onze publicaties die verschenen in de Cobouw, o.a. ‘Samenwerking in projectscope’ en Gelijkwaardige samenwerking, maak het klein. Voor meer publicaties zie publicaties.

Samenwerking binnen gemeenten & overheid

Participatie. Besluiten van onderop. Draagvlak. Wij ontwerpen de bijeenkomst en voeren dit uit. Samen met mensen besluiten tot stand brengen. Op een onconventionele, persoonlijke en betrokken manier. Door een onafhankelijke en onpartijdige voorzitter in te zetten komt samenwerking en besluit versnelt tot stand. Dit kan voor een gezelschap van 5 tot 500 mensen.

Voor nadere toelichting, neem contact op: 06 22 93 94 32.

Share This