Een onafhankelijke en onpartijdige voorzitter is nodig!

Er staat een spannende bespreking op de planning. Je weet dat het lastig gaat worden. De gevoeligheden zijn groot en je moet laveren tussen de diverse belangen. Dat wordt nog eens bemoeilijkt door het feit dat je zelf een belang hebt. Hoe kan je nou ‘neutraal zijn’ als dat zo is? Natuurlijk, dit is ‘part of the deal’, het hoort bij je job, denk je. Dit is wat we meemaken:

  • Ik kan het zelf wel! Het is positief gedacht en ’t kan een staaltje zijn van zelfoverschatting. Jij kan vinden dat je neutraal bent. Anderen hebben daar vaak een genuanceerdere kijk op. Jij vertegenwoordigt voor hen het ene belang en/of het gezag wat een objectieve gang in de bespreking belemmert.
  • We nemen een oud politicus of een oud bestuurder om ons te helpen! Het zijn veelal éminence grises die door hun ‘zwaarte’ en gezag de bespreking belemmeren. Want ook daarvoor geldt dat wel mogelijk het proces smooth verloopt. De kwaliteit van het besluit is niet gediend.

Met de 2 bovenbeschreven richtingen lopen we langs de lijn van de control. Het in de hand houden van de mensen omdat ze beïnvloed worden door het gezag van de manager of het zwaargewicht. Daardoor minder vrij zijn om hun inbreng te geven. Een beperkte inbreng heeft weer gevolgen voor de motivatie van de mensen. Ze zijn gefrustreerd, de besluiten worden niet uitgevoerd omdat er onvoldoende draagvlak is.

Mensen willen gehoord en gezien worden. De inhoud verder brengen door aan te sluiten bij de mensen, de deelnemers, van de bespreking. De Externe Voorzitter, wij, zijn oprecht geïnteresseerd in mensen, wij willen weten wat er speelt. We vragen door. Soms is het puzzelen. Zoekend een optimale oplossing. Zonder dat het teveel tijd kost of dat besluiten niet vallen. Mensen nu, willen ruimte ervaren, geen control, willen zeggenschap en samen besluiten. De Externe Voorzitter is een onafhankelijk en onpartijdig voorzitter met een hart voor mensen. We geven ruimte aan mensen, aan samenwerking en besluit.

 

 

Share This