Hoezo onafhankelijk en onpartijdig?

Het betekent dat we geen belang hebben bij de inhoud van de uitkomst van de bijeenkomst(en). Om te komen tot het resultaat en de uitkomst, wordt een proces -de weg ernaartoe- doorlopen waarvoor de onafhankelijke, onpartijdige en externe voorzitter/gespreksleider verantwoordelijk is.

Hier ondersteunen wij de klant met onze expertise bij elke bijeenkomst:

 • Welke volgorde van onderwerpen bespreken is het meest effectief?
 • Wie gaat wat zeggen en wat is hierin het meest treffend?
 • Welke interventies zijn helpend om in te zetten?
 • Wat moeten we vooral wel/niet doen in de bijeenkomst?
 • Welke vervolgstappen zijn nodig?
 • Wie monitort de borging van activiteiten?

Wat doen wij?

 • Advies geven over de inrichting van de bijeenkomst(en) en (desgewenst) over het vervolg van het ingezette proces.
 • Zorgen dat de bijeenkomst(en) plezierig, persoonlijk en to-the-point verloopt/verlopen.
 • Goede, interactieve bijeenkomsten tot stand brengen.

Waarom huren klanten ons in?

De vragen waarom mensen ons inhuren lopen uiteen en heeft altijd te maken met (precaire) samenwerkingssituaties en besluitvorming.

 • Vaste externe/onafhankelijk voorzitter

T.b.v. geïnstitutionaliseerde organen: zoals branche verenigingen/ omgevingsadviesraad/ periodiek overleg met ziekenhuis specialisten/Vereniging van Eigenaren.

 • Onafhankelijk gespreksleider

T.b.v. (een) themagerichte bijeenkomst(en). Zoals intern bij de overheid, binnen publiek-private samenwerking, binnen commerciële organisaties in de bouw, infra en openbare ruimte, binnen gemeenten en college, Raad van Toezicht of Raad van Bestuur, t.b.v. bewonersavonden en participatieve bijeenkomsten.

 • Onafhankelijk bemiddelaar/gespreksleider

Binnen precaire samenwerkingssituaties. Waar bemiddelende tussenkomst van een onafhankelijke derde wenselijk is. De gesprekken zijn gericht is op verbetering van de samenwerking t.b.v. het werkproces.

Onze rol kan soms ook heten: projectcoach, transitiebegeleider, evaluator en procesbegeleider.

Wat is het tarief?

Dat varieert van de vraag en de duur van de opdracht. Als voorbeeld: één bijeenkomst van 1 dagdeel, met intake, documentatie inlezen, afstemmen en uitvoering ligt het tarief tussen de € 1.000,- en € 1.500,- excl. BTW. Bel voor meer informatie, Nathalie Vrancken 06 22 93 94 32.