Wellicht wordt er teveel geschreven over wat beter kan in samenwerking. En wat er misging. In dit geval waren alle partijen LOVEND en EENSLUIDEND: dit project, de samenwerking, verliep FANTASTISCH!

In dit project waren twee rolhouders betrokken, de Provincie Noord-Holland en aannemersbedrijf Van Gelder Groep. Het zou een ontspannende evaluatie worden met als hoofdvraag ‘waar zat het um nu in’.

Over het project

Het project betrof het onderhoud van een perceel voor 5 jaar. Gestart als een gewoon (voor de liefhebbers RAW-open posten) contract is het project binnen de looptijd omgezet naar een andere contractvorm (een prestatiecontract). Dat betekent een RIGOREUZE verandering in samenwerking: Was eerst de Provincie leidend in wat er gedaan moest worden. In het nieuwe contract werd de opdrachtnemer bepaalde de opdrachtnemer wat nodig is om te doen (wil de prestatie gehaald worden, vandaar prestatiecontract).

Big deal!

‘No big deal’, kan je denken. De waarheid is dat de samenwerking 180 graden voor beide partijen veranderde. De opdrachtnemer ging het perceel pro-actief beheren. De opdrachtgever kwam in de controlerende modus. Daar waar de opdrachtgever gewend was alles voor te schrijven aan de aannemer (deze kuil moet je morgen met dit materiaal opvullen), moest deze de handen er vanaf trekken: voortaan bepaalde de aannemer wat, wanneer en hoe. In de praktijk betekent deze ‘omkering’ van rollen vaak moeizaamheid in samenwerking. Een rol die je jarenlang hebt gehad, kan je niet zomaar opgeven. In project lukte het EN tijdens de looptijd nog wel. Dat maakt het zo bijzonder.

Nieuwe taal van succes

Natuurlijk, samenwerking gaat vaker goed. De kwalificatie ‘fantastisch’ over die samenwerking, door beide partijen gegeven, is een zeldzaamheid. Zeldzaam was ook de NIEUWE TAAL die gebruikt werd om de pijlers van succes te definiëren. Hoewel belangrijk, bleek niet het geijkte ‘we zijn open, transparant en eerlijk geweest’, elementen van de succesvolle samenwerking. Nieuwe taal laat zien dat samenwerking ook evolueert.

Drie pijlers van succes:

  • Vriendschappelijkheid

Een Provincie collega gaf aan ‘ik zie de mensen van de opdrachtnemer nog meer dan collega’s’. Samen overleggen, elkaar inspireren, meedenken in nieuwe oplossingen en dan die actie pakken. Werken, als waren we vrienden, dat heeft hier goed gewerkt.

  • Starten met vertrouwen

Iedereen heeft zijn rol en mag die hebben. Geld verdienen is reëel. De ambtenaar wil het beste voor de gebruiker en samenleving. In beide belangen is het optimum gezocht. We gaan als normale mensen samenwerken, is het motto. We starten met ‘vertrouwen geven aan elkaar’ in plaats van eerst ‘vertrouwen verdienen’.

  • Professionaliteit & innovativiteit

Alle betrokkenen wilden leren; hoe het beter, slimmer en makkelijker worden gedaan. In dit project is zo ook een innovatie ontstaan: hoe bermen budgetneutraal en biodiverser worden. Zo is het gras dat gemaaid werd gebruikt voor sapwinning t.b.v. gladheidsbestrijding en als bio-granulaat, als grondstof voor bijv. verkeersborden en paaltjes zie www.grass2grit.nl. Deze innovatieve circulaire aanpak is tezamen met een externe commerciële partij uitgedacht.

Goede samenwerking EN een goed resultaat!

Omdat de samenwerking zo goed is geweest, was het resultaat van het contract dat ook. Voor zowel de provincie als voor de aannemer is de inspanning en bemensing geleidelijk afgenomen. Dit was precies de bedoeling!

De Provincie wilde met minder mensen goed onderhoud beheren. De aannemer wilde goed en slimmer het geld verdienen door het onderhoud op tijd en goed in te regelen. Samenwerken is MENSENWERK. Juist omdat het mensenwerk is -en alleen dan- kan samenwerking het predicaat fantastisch krijgen!