Vertrouwenspersoon

Een externe vertrouwenspersoon is eigenlijk een veilige plek waar je jouw verhaal kwijt kunt als het gaat om ongewenste omgangsvormen en/of integriteit kwesties. We horen steeds meer over de relevantie van een dergelijke plek binnen onze werkorganisaties.

Er zijn globaal drie taken van een vertrouwenspersoon in de organisatie. De belangrijkste taak is het opvangen en het begeleiden van personen die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen en/of integriteit. Of twijfelen aan de gang van zaken. Daarnaast zien wij ook het voorlichten van de organisatie en het gevraagd- en ongevraagd advies geven aan het management over de betekenis van de vertrouwenspersoon als onze opdracht.

De Externe Voorzitter ziet de rol van vertrouwenspersoon juist in het verlengde liggen van haar overige activiteiten. Omdat alles wat wij doen gebaseerd is op vertrouwen en relatie. Wij worden gevraagd omdat we de taal, de organisatiecultuur en de werksituaties binnen de organisaties (her-)kennen.

De Externe Voorzitter zoekt deze rol in internationaal werkende organisaties en zorg- & onderwijsorganisaties met een stevige cultuur. Nathalie Vrancken is gecertificeerd door het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen, LIVP, in Amersfoort.

De rol van vertrouwenspersoon staat los van de overige activiteiten. Wij zijn er gespitst op om die rol niet laten te interveniëren met onze overige activiteiten.

Share This