Lui-st-eren

In trainingprogramma’s over samenwerken en communicatie komt het neer op goed luisteren. Door te luisteren komt er meer begrip en inzicht. ‘Ik luister toch?’, denk je dan. Dan blijkt er nog een hele wereld achter dat luisteren te zitten. Als je dat hoort, dan vraag je...

Innovatieve onderstations Prorail

De overheid wil in 2030 dat onze economie -bouw, bedrijven en organisaties- voor vijftig procent circulair is. In 2050 moet dit honderd procent zijn. Deze ambities hebben een grote impact op ProRail en haar leveranciers zoals K_Dekker. Nieuwe technieken en -aanpakken...

The State of Conflict*

Onlangs dompelde ik me in deze conferentie met bovenstaande titel* onder. Deze jaarlijkse conferentie is “committed to the proposition that reflecting together … on the conflicts that engage us can produce useful insights that our public, private and civic...

De teleurstellende kant van burgerparticipatie

De democratie lijkt minder toekomstbestendig dan gedacht. Het is uitkijken dat burgers en overheidsvertegenwoordigers elkaar niet uit het oog verliezen. De schakel van de burgers moet worden versterkt in het totale besluitvormingsproces. Participatie van burgers is...

2021: reflecties en ontwikkelingen

AannamesJa, die aannames. Het is veel te horen in de werkomgeving: de aanname is de moeder van alle communicatieproblemen. Maar zonder aannames kunnen we niet. Bij ‘salaris’ verwachten we geld op de bank en geen zak stenen op de oprit. Taal is één en al aanname....

Hoed u voor ‘logisch’!

“Dat is toch logisch dat ik deze informatie wil hebben!”. Ik heb het hier over veronderstelde logica in een redenatie. Het is een bron van ergernis en frustratie. De zender in het bovenstaande citaat gaat ervan uit dat er een causaliteit is: uit het één volgt...

Het gezicht van wantrouwen

Voor diegene die weleens hebben samengewerkt met iemand die het proces of de ander wantrouwde is samenwerken geen feest. Wantrouwen is zo ‘tastbaar’. Je ziet en hoort het aan je voltrekken. Dikwijls wordt de oorzaak van diep wantrouwen gezocht bij de gewantrouwde. Het...