Dit artikel verscheen in het blad van de Waterbouwers. De Marktvisie, die streeft naar gelijkwaardigheid in samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, heeft ook impact op de waterbouwers. In dit artikel een viertal tips die de waterbouwer Tebezo en De Externe Voorzitter hebben geleerd over de ‘Werking van de Marktvisie’ om zo toe te passen in elk project. Lees hier het artikel.